[Sản phẩm] Nạc đùi gọ bò ngon – STB02

Là phần thịt lấy ra từ cơ ngoài của đùi bao gồm 3 phần bắp bò lồng với nhau chứa các mô mỡ và da.

Cách chế biến đùi gọ cũng giống như thịt thăn ngoại nướng hay thịt đùi nướng, vốn là một phần thịt lớn nên có thể chế biến bằng cách om. Om thịt trong dầu trước và rán lên để làm mềm và giòn các bắp cơ. Bạn có thể rán nguyên khối hoặc cắt thành những miếng nhỏ để nấu nhanh hơn.

beef [Sản phẩm] Nạc đùi gọ bò ngon   STB02

Cùng Danh Mục:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>